วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล  น.ส.อลิสา  ผิวเงิน 
ชื่อเล่น โบว์
คบ.2 การประถมศึกษา  หมู่3  รหัส 554188087
วันเกิด  วันเสาร์ที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2537
ภูมิลำเนา  จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อนสนิท น.ส.ตรีรัตน์  แก้วงามประเสริฐ  (อุ้ม)
ชื่อ - นามสกุล  น.ส.ตรีรัตน์  แก้วงามประเสริฐ
ชื่อเล่น  อุ้ม
คบ.2  การประถมศึกษา  หมู่  3  รหัส  554188118
วันเกิด  วันอาทิตย์ที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ.2536
ภูมืลำเนา  จังหวัดราชบุรี
เพื่อนสนิท  น.ส.อลิสา  ผิวเงิน  (โบว์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น